Авто машины
боломжит үнийг

CHECKLY

Бид таны машины ханшийг мэдэхэд туслах болно

Үнэлэх
Checkly

Үйлчилгээ

Хурдан шуурхай

Бид таны машиныг цаг алдалгүй түргэн шуурхай үнэлнэ.

Нарийвчлал 90% хүртлэх

Бид 10 параметрээс хамааруулсан 90%-ийн нарийвчлалтай тооцдог алгоритм ажлуулж байна.

Жинхэнэ өгөгдөл

Бид хамтрагч байгууллагуудынхаа бодит дата дээр суурилан зах зээлийн үнийг тооцож байна.

Үр дүн

Таны авто
машины үнэлгээ